A közjegyzői törvény szerint a közjegyzőt a tevékenységéért jogszabályban meghatározott díj és költségtérítés illeti meg.

 

A közjegyzői díjak mértékét az ügyek jelentős részére irányadóan a közjegyzői díjszabásról szóló 22/2018. (VIII. 23.) IM rendelet szabályozza, míg a fizetési meghagyásos eljárások esetében fizetendő díjat a fizetési meghagyásos eljárásról szóló 2009. évi L. törvény 42.-46.§-a írja elő.

 

Mivel a közjegyző díjazásáról jogszabály rendelkezik, ezért az nem a fél és a közjegyző közötti megállapodás tárgya, hanem a közhatalmi tevékenységnek az állam által meghatározott ellentételezése, amely a jogszabályban meghatározott tételekből tevődik össze és attól egyetlen közjegyző sem térhet el.

 

A közjegyzői díjszabásról továbbiakat a Magyar Országos Közjegyzői Kamara honlapján közzétett tájékoztatóból olvashat.

Irodánkban a közjegyzői díjat készpénzben, illetve bankkártyával, vagy akár azonnali fizetési megbízás útján is teljesítheti.

Számlaszám: 10918001-00000108-62020005
A pénzforgalmi jogszabályok szerinti másodlagos (egyedi) számlaazonosító: koblos.adel@mokk.hu